silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 11.5 Verze 11 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 19.6.2017 
 
 
 

Hluk+ verze 11.5 profi

Touto verzí urychleně reagujeme na změnu legislativy (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) při stanovení hodnot staré hlukové zátěže (SHZ). Verze 11.5 profi řeší problém SHZ i pro komunikace, na kterých v roce 2000 neproběhlo sčítání dopravy. Ze zadaných aktuálních intenzit dopravy dokáže zpětným přepočtem (podle platné legislativy) odvodit intenzity dopravy v roce 2000 a následně vypočítat odpovídající LAeq.

To Vám umožní ověřit, zda lze posuzované komunikaci přiznat režim staré hlukové zátěže (hluk silniční dopravy v posuzovaném imisním místě se nesmí oproti roku 2000 zvýšit o více než 2 dB).

Při grafické prezentaci výsledků výpočtů lze s výhodou použít rozdílová pásma (či izofony), které názorně ukáží rozložení imisního hlukového pole v aktuálním roce oproti roku 2000 (menu Izofony -› Rozdílové; blíže Manuál k programu).

Do verze 11.5 profi jsme dále zabudovali výrazné urychlení výpočtu izofon pro počítače s větším množstvím jader. Dokáže použít 31 vláken (namísto současných 7), takže v případě 32 jádrového počítače bude výpočet až 4krát rychlejší.

Uživatelům, kteří si pořídí verzi 11.5 garantujeme, že následný upgrade na verzi 12 získají za rozdílovou cenu.

V průběhu roku 2017 plánujeme dokončení verze 12, která bude obsahovat celou řadu uživatelských vylepšení. Jmenujme např.
  • nový objekt typu tunel
  • možnost v jednom zadání zadávat výkon průmyslových zdroje současně pro noc i den
  • možnost přidávat a odebírat úseky komunikací
  • automatické nastavení "semaforových" pásem pro noc a den (zelená, oranžová, červená) podle aktuálních platných hygienických limitů
  • snadnější práce s tabulkami (hromadné operace)
  • výrazné urychlení výpočtu
  • a mnoho dalších

 
 
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.