HLUK+  verze 7.12 profi  - změny proti verzi 7.11

 

1)     Práce s mapovým podkladem byla doplněna o několik funkcí:

a)     do menu podklad byly doplněny tři funkce na změnu intenzity jasu mapového podkladu:

i)        Zesvětlit    (Ctrl+)

ii)      Ztmavit      (Ctrl-)

iii)    Normální jas (Ctrl*)

b)     Editace parametrů mapového podkladu byla doplněna o alternativní údaje (využije se především pro zavedení a doladění mapového podkladu, který neobsahuje správné údaje o DPI):

i)        Pomocí klávesy F5 lze vyvolat rozšířenou editaci a

(1)   buď opravit údaj o DPI

(2)   nebo zadat alternativní údaj o rozměrech scanované mapy (po dalším přepnutí klávesou F3).

ii)      Pokud při prvotním zavádění podkladu již soubor podkladu existuje (stejné jméno jako zadání, ale přípona jpg),  je tento soubor uživateli nabídnut ke spřažení nebo ke zrušení

(1)   Pokud uživatel zvolí "Použít existující soubor ke spřažení", program Hluk+ si zapamatuje, že tento soubor podkladu nevytvořil a při eventuální "zrušení spřažení" soubor podkladu na disku zachová (program Hluk+ smaže jen ten soubor podkladu, který předtím sám vytvořil).

2)     Do konfigurace Cfg lze uložit aktuální polohu a velikost okna programu Hluk+ pro příští start programu:

a)     aktuální polohu okna je možno zapsat do Cfg pomocí nové položky menu „Soubor“ - "Ulož polohu okna do cfg".

b)     pokud při ukončení programu Hluk+ se velikost a poloha okna liší od nastavení v cfg, je uživateli nabídnuta možnost uložit aktuální polohu a velikost okna.

3)     Rozšířeny volby tisku ve 3D módu. V menu „Tisk“ – „Nastavení tisku“:

a)     Volba „Potlač zobrazení terénu při tisku“ (v minulé verzi se jmenovala „Rozlišuj barvu terénu“) má nyní vliv i pro tisk ve 3D:

i)        ANO - při tisku se terén nekreslí (je bezbarvý) a ve 3D je navíc při tisku vždy bez textury a též pozadí je bez textury.

b)     Přidána volba  „Roztáhni 3D tisk na celou stránku“:

i)        ANO - tisk bude na celou šířku stránky, ale nebude asi tak kvalitní

ii)      NE  - tisk bude kvalitnější, ale nebude na celou šíří stránky

4)     Několik dalších drobných vylepšení (např. ve 3D módu se zobrazuje lokální terén).

 

 

 

Hodně úspěchů při práci s programem HLUK+ Vám přejí, a na další spolupráci s Vámi se těší

 

                         autoři programu.