HLUK+  verze 7.16 - změny proti verzi 7.12

 

1)     Upraveno načtení dxf souboru (ignorován údaj o prázdné externí referenci).

 

2)     Optimalizováno načtení bitmapového podkladu. Mělo by již jít načíst i větší bitmapy (A4 v rozlišení 600 dpi).

 

3)     Výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích podle ČSN ISO 9613
Do menu Editace doplněna na druhou pozici položka Průmyslové zdroje.

a)     Do tohoto formulářového okna byla z Parametrů přesunuta volba Použití přepočtu průmyslových zdrojů

b)     V tomto formulářovém okně lze zapnout výpočet „prům. zdroje po frekvencích“ Po  zapnutí lze změnit parametry pro výpočet součinitele útlumu atmosférou (ČSN ISO 9613-1):

i)        Teplota (default 15 stupňů C)

ii)      Relativní vlhkost (default 50 %)

iii)    Atmosférický tlak (default 1013,25 hPa)

c)      Způsob výpočtu průmyslových zdrojů po frekvencích (ISO 9613) lze také přepínat klávesou Ctrl+F4 z tabulky bodů výpočtu nebo z tabulky průmyslových zdrojů. Zda je výpočet zapnutý/vypnutý ukazuje předposlední řádek tabulky (legenda).

d)     Při prvním přepnutí na výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích jsou již zadané průmyslové zdroje upraveny podle doporučení normy ČSN ISO 9613

i)        Akustický výkon zdroje (Lw) je převeden na frekvenční pásmo 500 Hz, ostatní frekvenční pásma jsou vynulována a zdroj je označen příznakem „neznámé spektrum“

ii)      Hodnota Lw pro 500 Hz je zvětšena o 3,2 dB, aby použití filtru A dalo původní zadaný akustický výkon.

e)     Ve formuláři průmyslového zdroje lze zadat spektrum zdroje (pro jednotlivé frekvence). Klávesou F3 lze přepínat mezi zadáním spektra a mezi zadáním akustického výkonu podle filtru A (LwA) pro případ neznámého spektra.

f)        Z tabulky bodů výpočtu (F8) lze klávesou F4 zjistit detailní informaci o výpočtu bodu. Každý průmyslový zdroj se zadaným spektrem se v tabulce vyskytuje 8x (pro každou frekvenci zvlášť). Význam jednotlivých sloupců:

i)        Tabulka obsahuje samostatný řádek nadpisu pro průmyslové zdroje a pro komunikace

ii)      V prvním sloupci je identifikace zdroje. Např. P2f_1k znamená průmyslový zdroj číslo 2 ve frekvenčním pásmu 1000 Hz.

číslo   frekvence     váhový filtr A

       63 Hz       -26,2

     125 Hz              -16,1

     250 Hz         -8,6

     500 Hz         -3,2

   1000 Hz          0

   2000 Hz                 1,2

   4000 Hz          1,0

   8000 Hz         -1,1

 

iii)    Ve druhém sloupci je akustický výkon v daném pásmu po korekci konstantou váhového filtru A.

iv)    Jednotlivé korekce pro průmyslové zdroje jsou nadepsány takto:

Adiv  - Útlum divergencí  (odpovídá útlumu vzdáleností)

Aatm - Útlum pohlcováním atmosférou (také se vztahuje ke vzdálenosti)

Abar – Útlum způsobený bariérou (odpovídá stínění). Hodnota nezahrnuje

                            odraz od povrchu země (korekce Agr je před zobrazením odečtena)

Azeleň – Útlum zelení

Boční odraz –

Agr – odraz povrchem země

 

4)     Pokud jsou zadány průmyslové zdroje po frekvencích či použit výpočet po frekvencích, uloží se zadání v novém formátu (verze 7.13), které nelze načíst starší verzí programu Hluk+.

 

Hodně úspěchů při práci s programem HLUK+ Vám přejí, a na další spolupráci s Vámi se těší

 

                         autoři programu.