HLUK+  verze 7.18 - změny proti verzi 7.16

 

1)     Zobrazení – zobrazení čísel  - přejmenováno na zobrazení popisů

a)     Do tohoto formulářového okna byly z Voleb zobrazení  přesunuty volby:

i)        zobrazení bodů výpočtu

ii)      zobrazení bodů expozice

iii)    zobrazení průmyslových zdrojů

b)     Přidáno nastavení Velikosti písma popisu

i)        hodnoty 8-24 určují skutečnou velikost písma v bodech

ii)      hodnoty 1-7 nelze zadat

iii)    hodnota 0 znamená standardní velikost (8-mi bodové písmo)

 

2)     Do formuláře Zobrazení - volby zobrazení byla přidána položka Průhlednost pásem 2D. Tuto vlastnost lze nastavit i v Izofony - pásma - nastavení.

 

3)     Formulář Izofony - volby (nastavování zobrazování izofon) byl značně přepracován

a)     Je možno zadat tloušťku (1-5), barvu a výplň čáry pro základní i zvýrazněné izofony

b)     Je možno nastavit velikost písma kótování izofon (hodnoty 0 nebo 8-24)

i)        hodnoty 8-24 určují skutečnou velikost písma v bodech

ii)      hodnoty 1-7 nelze zadat

iii)    hodnota 0 znamená převzetí „Velikost písma popisu“ ze Zobrazení – zobrazení popisů

c)      Pomocí klávesy F3 se lze vrátit k standardnímu přednastavení (platí pro řádky, které začínají symbolem + )

d)     Přidaná nastavení se ukládají do cfg

 

4)     Zavedena „průhlednost izofonových pásem“. Z výhodou lze využít  při současném zobrazení podkladu a izofonových pásem. Stupeň průhlednosti lze nastavit buď

i)        pomocí Izofony - Pásma-nastavení

ii)      nebo při vykreslených pásmech klávesami Home/End – procento průhlednosti se zobrazuje v horním řádku a průhlednost pásem se na obrazovce ihned změní, takže uživatel si může snadno interaktivně doladit požadovanou průhlednost

iii)    pokud průhlednost není zapnuta, tak při stisku Home/End je nabídnuto zapnutí a průhlednost je nastavena na 50%

iv)    Každý další stisk klávesy Home/End zvětší/sníží průhlednost o 5%

v)      při pokusu snížit průhlednost pod 10% nebo zvýšit nad 90% je nabídnuto vypnutí průhlednosti

 

5)     Umožněno načtení konfigurace (cfg) a uložení aktuální konfigurace „jako“. Položky přidány do menu „Soubor“. 

i)        V horním řádku obrazovky (nadpis okna) je v hranatých závorkách nejprve vypsán název zadání včetně celé cesty a přípony zad.

ii)      Za ním následuje v hranatých závorkách soubor konfigurace včetně celé cesty a přípony cfg.

 


6)     Drobné změny v chování formulářů

i)        Dxf - NačteníDxf - KonverzeSouřadnic - automaticky/vlastní  (původně "zadej")

      I při nastavené hodnotě „automaticky“ lze myší kliknout na Enter>>>.

     Otevře se okno pro zadání počátku souřadnic a při ukončení přes OK se Konverze

     souřadnic nastaví "vlastní".

ii)      Tisk - NastaveníTisku - KalibracePcx/Bmp - ANO/NE

I při nastavené hodnotě „Ne“  lze myší kliknout na Enter>>>.

Otevře se okno pro zadání kalibrace a při ukončení přes OK se Kalibrace nastaví na "ANO".

iii)    V předchozích dvou položkách ošetřeno, aby při volbě NE pomocí kliku myší na Enter>>>   se otevřel subformulář (a neotevřel se při použití klávesy Enter).