HLUK+  verze 7.57 - změny proti verzi 7.55

 

1)     Modul PRUM - formulář průmyslového zdroje

a)     v některých případech nešlo ukončit databázový formulář tlačítkem OK – opraveno

b)     pro zadání skupiny zdroje zaveden "combobox" (jsou v něm nabídnuty všechny skupiny obsažené v databázi prům. zdrojů). Pro přechod na další položku použijte TAB (klávesa ENTER zatím není podporována)

c)      při použití tlačítka "Import z databáze" se zohledňuje nastavená skupina a název zdroje, podle ní se skočí na příslušný řádek databázové tabulky. Tímto způsobem lze rychle vybrat zdroj z příslušné skupiny (a případně i názvu)

 

2)     Modul PRUM - tabulka databáze průmyslových zdrojů

a)     funkce Ctrl+N (nový zdroj) automaticky nastaví skupinu zdroje z aktuálního řádku tabulky

b)     modifikován způsob řazení zdrojů.  Dříve např. zdroj "a"/"poslední" (skupina/název) následoval až po zdroji "aaa"/"libovolný")

c)      Zdůrazňujeme, že v názvu skupiny a zdroje se rozlišují velká a malé písmena!

 

 

 

HLUK+  verze 7.55 - změny oproti helpu

 

3)     Modul PRUM:

a)     Globální nastavení – změněna záložka Průmyslové zdroje. Je potřeba zaškrtnout  "Rozšířené zadávání průmyslových zdrojů". V opačném případě je k editaci prům. zdrojů použit starý formulář bez rozšířených vlastností.

b)     tabulka prům. zdrojů (při zapnuté volbě  "Rozšířené zadávání průmyslových zdrojů") obsahuje nové informace, především název a typ zdroje

 Typ Zdroje se skládá ze tří částí:

                        1.znak    udává směrovost zdroje (nesměrový/4směry/8směrů): ' '/ + / *

                        2.znak    způsob výpočtu (základní/frekvence)                             ' '/F

                 3.-5.znak   TypSpektra  (žádné/oktávové/1/3 oktávové)                  ' '/Oct/Ter

c)      Pomocí funkce F10 z tabulky zdrojů se zobrazí orientace (azimut hlavní osy) směrového zdroje

 

4)     Modul DXF – Při načítání a vykreslování oblouků (ARC) jsou nově podporovány i oblouky typu „extrusion“

 

5)     „Body - Měření – použij“ - změněna chybová zpráva při přepočtu komunikací  "Přepočet nelze provést - vadí bod č. x" na "Přepočet nelze provést - naměřenou hodnotu (limit) v bodě č. x nelze splnit."