HLUK+  verze 7.67 profi

 

1)     Vylepšení funkce „zobrazení fasád“ ve 3D

a)     Při zapnutém zobrazení fasád (v modu 3D tomu odpovídá na stavovém panelu dole nápis „fasády:expozice“) se nyní při přidání dalšího bodu expozice (klikem pravého tlačítka myši na objekt typu dům – poslední položka v kontextovém menu – „Přidej  bod expozice“) automaticky vypočtou a zobrazí barvy fasád domu s přidaným bodem expozice.

b)     Při výpočtu fasád (k němu dochází při zobrazování fasád) se nyní hodnota hluku před nejhorší fasádou objektu automaticky přiřadí odpovídajícímu bodu expozice a je ji možno zobrazit v tabulce bodů expozice.

c)      I ve složitých případech (bloky domů) jsou nyní fasády zobrazeny odpovídající nastavenou barvou.