HLUK+  verze 7.72 profi

 

Změny ve verzi 7.72

1)     Drobná vylepšení

a)     Ve 3D pohledu se nyní lépe zobrazují komunikace na náspu/v zářezu (ve skutečné výšce).

b)     Manažer zadání – vylepšena automatika

c)      Pokud po uložení pozice a rozměrů okna do cfg (konfigurace programu Hluk+) při následném startu program Hluk+ spadnul do lišty, bylo potřeba smazat konfigurační soubor. Nyní se již s touto náhodnou chybou, způsobenou systémem Windows, Hluk+ vypořádá sám.

 

Změny ve verzi 7.68

2)     Ve 3D pohledu se nyní vytiskne i okénko z popisem pásem (pokud je aktuálně zobrazeno).

 

Změny ve verzi 7.67

3)     Vylepšení funkce „zobrazení fasád“ ve 3D

a)     Při zapnutém zobrazení fasád (v modu 3D tomu odpovídá na stavovém panelu dole nápis „fasády:expozice“) se nyní při přidání dalšího bodu expozice (klikem pravého tlačítka myši na objekt typu dům – poslední položka v kontextovém menu – „Přidej  bod expozice“) automaticky vypočtou a zobrazí barvy fasád domu s přidaným bodem expozice.

b)     Při výpočtu fasád (k němu dochází při zobrazování fasád) se nyní hodnota hluku před nejhorší fasádou objektu automaticky přiřadí odpovídajícímu bodu expozice a je ji možno zobrazit v tabulce bodů expozice.

c)      I ve složitých případech (bloky domů) jsou nyní fasády zobrazeny odpovídající nastavenou barvou.