silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Hluk+ verze 10

Verze 10 obsahuje (v obou variantách profi i normal) především implementaci metodického materiálu "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD ČR (více informací najdete na stránkách ŘSD v sekci Technické předpisy - Ochrana životního prostředí).

Ve variantě profi naleznete navíc:
  • inteligentní formulář automobilové komunikace
  • implementaci nové metodiky Celostátního sčítání dopravy 2010
  • možnost importu Celostátního sčítání dopravy 2010 z webu ŘSD
  • implementaci TP225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 12. října 2012) - umožní automatický přepočet zadaných intenzit dopravy na intenzity v roce výpočtu
  • implementaci TP189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012) - umožní zadat k jedné komunikaci až 10 vlastních sčítání dopravy a jejich automatické vyhodnocení - přepočet na průměrnou roční 24 hodinovou intenzitu dopravy
  • až několikanásobné urychlení výpočtu izofon/pásem (Hluk+ jsme optimalizovali pro maximální využití vícejádrových procesorů - výpočet je tolikrát rychlejší, kolik má procesor jader)
  • možnost přesného ukotvení domů, náspů a bariér ve vrstevnicovém terénu (absolutní nadmořskou výškou základny, možnost zadat vodorovnou bariéru)
  • další uživatelská vylepšení.
Uživatelé verze 10 dostanou na přelomu roku formou bezplatného upgradu bonusy:
  • možnost kotvení průmyslových zdrojů a bodů výpočtu k objektu (relativní výška vzhledem k základně objektu).

Nově k verzi 10 profi nabízíme i samostatnou nadstavbu - dvojmodul pro výpočet "Výpočet izofon (pásem) ve velkém území" za cenu 20 000 Kč (+ 20% DPH), umožňující podrobný výpočet izofon/pásem v území rozsahu až 35 km2. Výpočet izofon/pásem probíhá (automaticky) po menších na sebe navazujících výřezech - dlaždicích (velikost dlaždice lze měnit, standardně se použije velikost 150 x 100 m). Práci s dlaždicemi si řídí automaticky Hluk+, uživatele to nikterak nezatěžuje, ve zvoleném výřezu na obrazovce se automaticky zobrazí izofony/pásma ze všech dotčených dlaždic. Podobně probíhá export do dxf, či tisk situace.

Přehled základních vlastností programu HLUK+ včetně rozčlenění jednotlivých variant naleznete
v popisu verze 7 (tu již v současné době nenabízíme). Variantu basic ale od verze 9 již nepodporujeme a nedodáváme.

Aktuální možnosti a omezení variant profi a normal naleznete v popisu verze 7.5 (tu také již neprodáváme). Na stejném místě jsou popsány vlastnosti nadstavbového modulu PRUM, který rozšiřuje možnosti výpočtu a práce s průmyslovými zdroji.

Doporučujeme Vaší pozornosti následující příklady:


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.