silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Novinky

2.2.2024   Dokončili jsme verzi 14.5. Uživatelé, kteří si ji předplatili s 10% slevou, si ji mohou nainstalovat přímo z programu Hluk+ pomocí funkce update z internetu. Součástí instalace je upgrade hardwarového klíče na verzi 14.5.

18.12.2023   Přejeme všem uživatelům program Hluk+ požehnané Vánoce a dobrý nový rok 2024 a na všechny objednávky zaslané do 15. ledna 2024 poskytneme mimořádnou slevu - viz ceník.

15.12.2023   Dokončujeme verzi 14.5 . K dispozici bude koncem ledna 2024. Objednat si ji můžete už teď, na objednávky zaslané do 15. ledna 2024 poskytujeme mimořádnou 10% slevu - viz ceník.

květen 2023   Verze 14.14 profi. Zlepšení kompatibility načítání starších verzí zadání. Některá zadání pořízená staršími verzemi (např. formátu HP9.10) nešly na některých počítačích načíst verzí 14.

březen 2023   Verze 14.13 profi. Rozšíření nadstavbového dvojmodulu IMPORT+:

 • Rozšíření o import průmyslových bodových zdrojů z SHP
 • Úprava importu budov z SHP.
  • Přidána možnost interaktivního výběr atributu (sloupce) s výškou budovy (náhledu DBF). Ve formuláři klikněte myší na červeně zvýrazněný text "Enter>>>".
  • Hluk+ podporuje případy, kdy přidružený DBF obsahuje místo relativní výšky nad terénem absolutní nmv. Pokud následující sloupec DBF obsahuje písmeno "a" (nebo "A"), Hluk+ ukotví budovu k nule (podmínkou je výška větší než 120 m).
Opraven problém, kdy ve výjimečných případech nešlo zadat samostatný svislý plošný zdroj.

únor 2023   Verze 14.12 profi. Rozšíření nadstavbového modulu RMR (tzv. modul rmr_plus) umožňuje zadání rychlosti až 200 km/h pro kategorie vlaků K8 a K2.

leden 2023   Verze 14.10 profi. Zlepšení kompatibility načítání starších verzí zadání. Některé soubory pořízené staršími verzemi 13.5 nešly načíst verzí 14.

20.12.2022   Přejeme všem uživatelům program Hluk+ požehnané Vánoce a dobrý nový rok 2023 a na všechny objednávky zaslané do 15. ledna 2023 poskytneme mimořádnou slevu - viz ceník.

28.8.2022   Dokončili jsme nadstavbový dvojmodul IMPORT+, obsahuje následující funkce:

 • Import výškových bodů ZABAGED umožňuje importovat až 1.5 milionu bodů
 • Import budov včetně jejich výšek z SHP
 • Modul IMPORT (import komunikací včetně nejdůležitějších atributů z SHP)
 • Zvětšen počet Entit Dxf na 1.5 milionu

13.7.2022   V helpu najdete podrobný popis importu mapového podkladu z Katastrálních map.
Pro tento účel jsme dodělali přímou podporu formátu png pro načtení bitmapového podkladu.

9.2.2022   K dispozici je import dopravních intenzit CSD 2020. Do programu Hluk+ jsme integrovali excelovou tabulku V2_CSD2020_web.xlsx, kterou dalo ŘSD k dispozici na svém webu. Použití je obdobné jako u dřívejšího "Importu z webu ŘSD"

25.1.2022   Uvolnili jsme k distribuci verzi 14. Využitím 64bitového výkonu a dalšími optimalizacemi se podařilo významně urychlit výpočet (o cca 50 %).

17.12.2021   Přejeme všem uživatelům program Hluk+ požehnané Vánoce a dobrý nový rok 2022 a na všechny objednávky zaslané do 15. ledna 2022 poskytneme mimořádnou slevu - viz ceník.

31.1.2021   K dispozici je verze 13.52. Nejdůležitější novinky:

 • Implementováno snadné ovládání posunu situace tažením myší stejně jako ve 3D pohledu (podržet levý klik a posunovat myší). Dvojklik funguje stejně jako doposud - vycentruje zobrazení.
  Do původního módu zadání výřezu lze přejít takto: Při stisknutém levém tlačítku stlačit ihned pravé a obě tlačítka uvolnit.
 • Při posuzování staré hlukové zátěže je potřeba pro silnice I. a vyšší třídy zadat přímo intenzity dopravy z roku 2000 (nelze pro ně provést zpětný přepočet intenzit) viz Aktualizace přílohy B metodiky Manuál 2018 "Postup přepočtu intenzit sloužících pro výpočet hluku mezi rokem 2000 a stávajícím stavem". Zpětný přepočet vlastního sčítání intenzit dopravy na rok 2000 je možný pouze pro silnice II. a III. třídy. Program tuto skutečnost kontroluje. V případě, že je chybně použit přepočet ("prognóza") intenzit pro nepovolené třídy komunikací, Hluk+ vydá varování a zabrání výpočtu:

18.1.2021   Prodlužujeme mimořádnou slevu na všechny objednávky zaslané do 30. ledna 2021 - viz ceník.

17.1.2021   Dokončili jsme nejdůležitější funkce verze 13.5 a verzi uvolnili ke stažení v rámci placeného upgrade. Další vylepšení ještě vyvíjíme (po otestování si je budou moci uživatelé verze 13.5 stáhnout zdarma):

 • Snadnější zesouladění bitmapového podkladu (výrazně ušetří čas v případech, kdy je potřeba situaci natočit).
 • Další vylepšení uživatelského komfortu - možnost ovládání posunu situace tažením myší stejně jako ve 3D pohledu

18.12.2020   Přejeme všem uživatelům program Hluk+ požehnané Vánoce a dobrý nový rok 2021 a na všechny objednávky zaslané do 15. ledna 2021 poskytneme mimořádnou slevu - viz ceník.

22.12.2019   Přejeme všem uživatelům program Hluk+ požehnané Vánoce a dobrý nový rok 2020 a na všechny objednávky zaslané do 15. ledna 2020 poskytneme mimořádnou 10% slevu - viz ceník.

31.7.2019   V červenci jsme dokončili verzi 13, kterou reagujeme na nejnovější změny legislativy. Verze 13 implementuje dvě metodiky, které byly publikovány na stránkách ŘSD a pro výpočet hluku jsou závazné:

 • TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"
  (schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019).
 • "Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální
  komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Manuál řeší především:
  • Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020. Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.
  • Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem (stará hluková zátěž).
  • Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.
  • Aktualizaci koeficientů pro kryty vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností.

30.3.2019   Na konci března tohoto roku jsme dokončili implementaci metodiky RMR SRM II preferovanou SŽDC pro zpracování hlukových drážních studií. Zájemci si ji mohou objednat jako nadstavbový modul za 10 000 Kč (+21% DPH).

14.1.2019   Dokončili jsme verzi 12.5.

15.12.2018   Dokončujeme verzi 12.5, k dodání bude v první polovně ledna. Reagujeme tím na změnu legislativy (TP). Implementujeme:

 • TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích"
  (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 1.12.2018)
 • TP 225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy", oprava č. 1
  (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 26.11.2018)
Na všechny objednávky zaslané do konce roku 2018 poskytneme 10% slevu (viz ceník). Např. upgrade ze současné verze 12 profi přijde nyní jen na 10 960 Kč (+21% DPH).

31.1.2018   Dokončili jsme verzi 12. Uživatelé, kteří si verzi 12 zakoupili ve slevě, si mohou tento upgrade zdarma stáhnout a nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Nejdůležitější novinky:

 • Možnost manipulace s jednotlivými body půdorysu komunikací (posunutí, rušení, přidávání)
 • Možnost zadat některé parametry průmyslových zdrojů zvlášť pro den a noc (frekvenční spektrum, vypnutí a redukce zdroje).
 • Na žádost uživatelů jsme zvětšili název zdroje na 56 znaků (v předchozí verzi šlo použít pouze 36 znaků).
 • Rychlé nastavení "semaforových" pásem zvlášť pro noc a den (zelená, oranžová, červená) podle aktuálních platných hygienických limitů
 • Snadnější práce s některými tabulkami (hromadný výmaz)
 • Urychleně jsme reagovali na "Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí" (Věstník MZ ČR, částka 11/2017 ze dne 18.10.2017).
  Zavedli jsme nový typ "obecné SEL" komunikace, do které zadáte naměřenou hodnotu LAE (SEL) a počet vlaků/vozidel za hodinu.
  Program si tyto hodnoty automaticky přepočte na LAeq. Použitý postup je v souladu s ČSN ISO 9613-2, ČSN 011664.

16.1.2018   Urychleně reagujeme na "Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí" (Věstník MZ ČR, částka 11/2017 ze dne 18.10.2017). Do programu zavádíme nový typ "obecné" komunikace, do které půjde zadat naměřenou hodnotu LAE (SEL) a počet vlaků/vozidel za hodinu. Program si tyto hodnoty automaticky přepočte na LAeq. Použitý postup je v souladu s ČSN ISO 9613-2, ČSN 011664.

21.12.2017   Dokončujeme verzi 12. K dodání bude na konci ledna. Na všechny objednávky zaslané do 15. ledna 2018 poskytneme 15% slevu (viz ceník). Např. upgrade ze současné verze 11.5 profi přijde nyní jen na 10 960 Kč (+21% DPH). Uživatelé, kteří si upgrade zakoupí ve slevě, obdrží ihned částečnou verzi 12 (interně označenou jako 11.63), ve které jsou již některé nové funkce implementované. Úplnou verzi 12 si pak budou moci stáhnout přímo z programu Hluk+ formou bezplatného update.

12.12.2016   Urychleně jsme reagovali na změnu legislativy (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) při stanovení hodnot staré hlukové zátěže (SHZ). K dispozici je verze 11.5 profi (podrobnější informace zde). Na objednávky verze 11.5 zaslané do konce roku 2016 poskytujeme mimořádnou 15 % slevu - viz ceník.

5.12.2016   K dispozici je verze 11.10 profi a profi+území.
Nejdůležitější novinky:

 • V příčném řezu v terénu s vrstevnicemi se v některých řídkých případech zobrazovaly izofony i pod úrovní terénu. V nové verzi je tento problém vyřešen.
 • Ve 3D pohledu se bitmapový podklad ve výjimečných případech zobrazit nesprávně (černobíle).
  V nové verzi je tento problém vyřešen.

6.11.2016   K dispozici je verze 11.09 profi+území.
Nejdůležitější novinky:

 • Při výpočtu izofon v území se v některých případech nezobrazoval v otočeném půdorysu
  v pásmech obsah pravých krajních dlaždic. V nové verzi je tento problém vyřešen.
 • Na přání některých uživatelů, kteří mají příliš velký monitor a chtějí využívat zabudované funkce windows pro zvětšení písma (Win7 - ovládací panely - zobrazení - zvětšení 125%), jsme pro tuto možnost přizpůsobili většinu formulářů: formulář automobilové komunikace, manažer zadání (Ctrl+L), zobrazení tabulek, náhled tisku (Ctrl+P), panel nástrojů a další.

12.10.2016   K dispozici je verze 11.08 profi a profi+území.
V rastrovém modelu výpočtu (vrstevnatý terén, budovy, střechy) je nově zohledněn lokální terén (odrazivý/pohltivý).
Podle zkušeností z praxe doporučujeme věnovat velkou pozornost akustickým vlastnostem terénu.
Pokud nejsou akustické vlastnosti terénu spolehlivě známé, doporučujeme použít terén odrazivý.

17.6.2016   K dispozici je verze 11.05 profi a profi+území.
Nejdůležitější novinky:

 • Zpřesnění výpočtu odrazu v případě prům. zdroje pod balkónem
  (ve výjimečných případech nestínil spodek balkonu)
 • Přiražení objektu - vyřazena interní kontrola na překryv
  (v některých případech se hlásil překryv s objektem, ke kterému se přiráželo)
 • Ve 3D je střecha popsána číslem objektu (v předchozí verzi byla popsána indexem)
 • Zadání střechy přes menu - pokud střecha zasahuje do více domů/budov,
  dostane uživatel na výběr ze všech zasažených objektů
  (v předchozí verzi se střecha automaticky spřáhla s prvním)

20.3.2016   K dispozici je verze 11.04 profi a profi+území.
Nejdůležitější novinky:

 • Ve 3D pohledu se nově zobrazuje i pootočený podklad (může vzniknout po doladění podkladu).
 • Ve 3D pohledu zrychleno zobrazení podkladu (při přepínání mezi půdorysem, resp. při vypnutí a znovuzapnutí zobrazení podkladu).
 • Ve 3D pohledu se nově parkoviště zobrazuje jen obrysem. Výplň lze zapnout v globálních volbách (Ctrl+G) v záložce Zobrazení3D.
 • Ve verzi ÚZEMÍ se při nevhodném postupu mohly ztratit spočtené ifofony v území (pokud se po výpočtu chybně použil příkaz "uložit jako" do stejného souboru).
  Nyní má program zabudován opravný mechanismus - pokud při načtení zadání existuje řídící soubor izofon (*.izx), nabídne jeho použití.

26.2.2016   K dispozici je verze 11.03 profi a profi+území.
Doporučujeme všem uživatelům verze 11, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".
Nejdůležitější novinky:

 • Bodové průmyslové zdroje na objektu (na fasádě/střeše) se při posunutí/otočení domu posunou/otočí spolu s ním.
 • Při posunutí/otočení střechy se posune/otočí i dům/budova pod ní a nově i další střechy na tomto domu/budově.
 • Při vytváření kopie domu/budovy se střechou se nově zkopírují i střechy na tomto domu/budově (resp. dům/budova pod touto střechou).
 • Pro plošný zdroj na fasádě je možno nově vypnout odraz od této fasády (použije se v případě, že zdroj hluku je fasáda objektu)

4.2.2016   K dispozici je verze 11.02 profi a profi+území.
Nejdůležitější novinky:

 • V tabulce průmyslových zdrojů lze volitelně zobrazit název zdroje na celých 40 znaků (současně se potlačí zobrazení souřadnic zdroje).
  Přepíná se přímo v tabulce pomocí klávesy F5 (resp. ^N).
 • Podpora importu textového souboru výškových bodů SYMOS Formát souboru: řádek obsahuje čtyři čísla (s případnou desetinnou tečkou) oddělená čárkou.

14.12.2015   Nepřehlédněte: Na objednávky verze 11 zaslané do konce roku 2015 poskytujeme mimořádnou 15 % slevu - viz ceník.

10.12.2015   K dispozici je verze 11.00 profi a profi+území.
Doporučujeme všem uživatelům verze 10.9, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

18.6.2015   Omluváme se uživatelům verze 10.9 za zpoždění při dokončování verze 11 způsobené dlouhou nemocí člena našeho vývojového týmu. V současné době interně testujeme beta verzi.
Děkujeme za porozumění.

26.1.2015   K dispozici je verze 10.94 profi a profi+území.
Doporučujeme všem uživatelům verze 11, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".
Podrobné informace o změnách naleznete zde.

5.1.2015   Nepřehlédněte: Na objednávky verze 11 zaslané do konce ledna 2015 poskytujeme mimořádnou 15% slevu - viz ceník.

15.12.2014   Nepřehlédněte: Na objednávky verze 11 zaslané do konce roku 2014 poskytujeme mimořádnou 20% slevu - viz ceník.

14.12.2014   Dokončujeme vývoj verze 11. Pokud uvažujete o aktualizaci či pořízení programu Hluk+, nemusíte čekat až na její dokončení. Ihned můžete objednat verzi 10.9, která již obsahuje většinu nových funkcí. Verzi 11 pak získáte ve formě bezplatného upgrade.

20.8.2014   K dispozici je verze 10.24 profi a profi+území.
Doporučujeme všem uživatelům verze 10, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".
Novinky - Použití vrstevnic se zápornou výškou (např. pro jednoduché ruční modelování prohlubní v rovinatém terénu):

 • Povoleno zadání záporné NMV základny/střechy domů a budov pro ukotvení v prohlubních;
 • Upraveno zobrazování objektů ve 3D tak, aby se v případě použití záporných vrstevnic správně zobrazovaly stěny domů a budov;
 • Upraveno zobrazování kotvení bodů (výpočtu a průmyslových zdrojů) ve 3D.

18.7.2014   K dispozici je verze 10.23a profi.

Vylepšení:

 • Ošetření případu, kdy před přepnutí do formuláře optimalizace clony nepředcházela inicializoce vrstevnicového modelu terénu
  (v takovém případě mohl nastat pád programu).
 • Záplata pro načtení chybně zadané clony ze starších verzích programu.
 • Realističtější zobrazení mostů ve 3D.

30.3.2014   K dispozici je verze 10.23 profi+území.

Vylepšení:

 • V tabulce komunikací se počet vozidel uvádí za aktuální výpočtové období (den/noc).
  V minulých verzích se uváděl vždy počet vozidel/hod. ve dne (bez informace o výpočtovém období).
 • Modul ÚZEMÍ - program adaptován na problematické vrstevnice, které mohly způsobit zatuhnutí programu v nekonečném cyklu.

16.1.2014   K dispozici je verze 10.22 profi a profi+území .
Doporučujeme všem uživatelům verze 10, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

Vylepšení

 • Modul ÚZEMÍ zvládne načíst až 500 000 DXF entit (verze profi je omezena 100 000 entitami).
 • Modul ÚZEMÍ - v případě příliš rozsáhlého území mohlo při vytváření výpočtového rastru dojít k pádu programu (integer overflow).
  Nyní program uživatele upozorní, že území je příliš rozsáhlé a sám nastaví minimální použitelný krok rastru.
 • V DXF souborech jsou občas předávány automaticky generované vrstevnice (spádnice), které nejsou úplně správné.
  Mnohdy v případě plátového trojúhelníkového modelu terénu nedokázal program Hluk+ vytvořit 3D model terénu a havaroval.
  Nyní jde i s těmito vrstevnicemi pracovat, pokud zvolíte možnost zjednodušené vytváření terénu, tj. vypnutí povinných hran (vrstevnic).
 • Subkomunikace s korekcí na křižovatku - v případě rovinného modelu výpočtu (tj. nebyla zadána žádná vrstevnice ani budova)
  mohlo dojít k samovolnému zkrácení subkomunikace (při výpočtu bodu či izofon bez paralelního výpočtu).
  Stav ošetřen. Při načtení zadání program zkontroluje, a pokud tomuto nežádoucímu efektu došlo, upozorní na něj a zadání opraví.

3.12.2013   Během adventu můžete využít mimořádnou slevu k 20. výročí programu Hluk+. Na objednávky verze profi zaslané do 23. prosince poskytujeme 20% slevu - viz ceník.

14.11.2013   K dispozici je verze 10.21 profi a profi+území .
Doporučujeme všem uživatelům verze 10, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

Vylepšení:

 • Umožněna editace čísla bodu výpočtu - jak při zadání bodu, tak při editaci z tabulky bodů (F8)
 • Umožněn výběr vrstevnic z menu "3D" - "výběr vrstevnice". Po kliknutí se nejbližší vrstevnici vysvítí žlutě a uživatel je vyzván k potvrzení výběru.
  ANO znamená přechod do tabulky vrstevnic, NE pokračování výběru, ESC ukončení výběru.
 • Výškové body s nmv se v půdorysu vykreslují křížkem.
  Výškový bod program považuje za otevřenou spádnici, kreslí se tedy barvou spádnice a kótuje/nekótuje podle nastavení měřítka u spádnic.
 • Při importu vrstevnic /spádnic ze souboru DXF se automatické rozeznání provádí podle shodnosti zaokrouhlených souřadnic z. Nyní se i při tomto testu zaokrouhluje výška na desetiny metru.
 • Rastrový (vrstevnicový) model výpočtu - doporučujeme uživatelům nastavit co nejmenší krok rastru, tj. 1 m. Výpočet bude sice trvat delší dobu, ale bude přesnější.
 • Při zobrazování komunikace na mostě byly černé boky mostu nahrazeny kotvícími čarami.

29.10.2013   K dispozici je verze 10.19 profi a profi+území .
Doporučujeme všem uživatelům verze 10, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobnosti najdete v helpu v kapitole Novinky.

8.5.2013 K dispozici je verze 10.14 profi.
Doporučujeme všem uživatelům verze 10 profi, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Získají tím:

 • Možnost rychlého vypnutí výplně objektů z panelu nástrojů.
 • Možnost zvýraznění bodů výpočtu při tisku.
 • Automatické updaty z internetu.
 • Vylepšeny možnosti zadávání bodů výpočtu.
  Ve vrstevnatém terénu je možné zadat i absolutní nadmořskou výšku bodu nebo u bodů před fasádou zakotvit bod výpočtu k základně fasády.
  U bodů před fasádou je v zadávací hlavičce příslušný objekt, kterému fasáda patří.
  Ze zadávacího formuláře před fasádou je možné vypínat/zapínat odraz od fasády.
 • Do rozšířeného formuláře bodového průmyslového zdroje byla při vrstevnatém terénu přidána informace o nmv terénu.
 • Při nastaveném roku výpočtu 2005-2009 mohlo dojít k chybnému použití koeficientů prognózy intenzit dopravy (TP225 II. vydání), pokud uživatel použití prognózy nevypnul.
  Nyní je pro rok výpočtu starší než 2010 použití prognózy intenzit dopravy důsledně zakázáno.
 • Při nastaveném výpočtu pro noc se při editaci komunikace mohlo chybně zvýraznit (modře) období den (jak v panelu zadávaných intenzit, tak i v panelu odvozených intenzit).
 • Při posunutí domu/budovy se odpovídajícím způsobem posunou i body výpočtu zadané u fasády tohoto objektu.

24.4.2013 K dispozici je verze 10.13 profi.
Uživatelé verze 10 profi si mohou tento upgrade zdarma stáhnout a nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

Přidány nové experimentální funkce pro přesnější modelování terénu:

 • Nová funkce zadání samostatného bodu s nadmořskou výškou.
 • Při načtení Dxf se nově načítají i entity "POINT" se zadanou výškou.
 • Při importu vrstevnic (Ctrl+I z tabulky vrstev Dxf) se nově importují i samostatné výškové body.
 • Při načtení Dxf se nově načítají i entity "SOLID" (trojúhelníkové či čtyřúhelníkové pláty vhodné pro popis terénu)
 • Při importu vrstevnic (Ctrl+I z tabulky vrstev Dxf) se entity "SOLID" převedou na uzavřené "spádnice".

13.4.2013 K dispozici je verze 10.11 profi.
Doporučujeme všem uživatelům verze 10 profi, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

 • Po dotazech uživatelů připomínáme, že lze zcela potlačit výplň objektů při tisku - stačí použít hodnotu 31 v nastavení výplní pro tisk.
 • Při vypnutí odrazu od fasády budovy (výpočet v bodě před fasádou budovy) mohlo ve výjimečných případech dojít k nesprávnému potlačení odrazů průmyslových zdrojů od budov vyšších čísel, než vypínaná fasáda. Problém ošetřen.
 • Zvětšen editovatelný rozsah vrstevnic nad 1000 m .
 • Umožněna editace výšky vrstevnic s přesností na 0.1 m.
 • Automatická změna vrstevnic na spádnice a naopak
  (po editaci výšky jednotlivých bodů vrstevnice/spádnice).
 • Ošetřen občasný problém při vykreslování zeleně ve 3D pohledu.

9.2.2013 K dispozici je verze 10.09 profi.
Doporučujeme všem uživatelům verze 10 profi, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

13.1.2013 Aktualizovali jsme uživatelskou příručku - popisuje program Hluk+ ve verzi 10.08. Uživatelé verze 10 si ji mohou ve formátu pdf stáhnout odsud.

9.1.2013 K dispozici je verze 10.08 profi.
Doporučujeme všem uživatelům verze 10 profi, aby si tento upgrade zdarma stáhli a nainstalovali z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

 • Jako bonus je k dispozici nová funkce pro grafické doladění umístění bitmapového podkladu,
  podrobný popis najdete v helpu.
 • Nově lze použít pootočený bitmapový podklad pomocí aparátu otočeného půdorysu.
 • Upraven import z webu ŘSD - v případě výpočtu pro den/noc se nyní hodnoty intenzit dopravy pro období večer správně přičtou k denním intenzitám.
 • Zpřesněn výpočet útlumu zelení v případě rovinného modelu.
 • Popis dalších změn a vylepšení programu najdete v helpu.

8.1.2013 Aktualizovali jsme uživatelskou příručku - popisuje program Hluk+ ve verzi 10.05. Uživatelé verze 10 si ji mohli stáhnout ve formátu pdf.

27.12.2012   Prodlužujeme mimořádnou 10% slevu na objednávky zaslané do 15. ledna 2013 - viz ceník.

15.12.2012 K dispozici je verze 10.04 profi.
Uživatelé verze 10 profi si mohou tento upgrade zdarma nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

5.12.2012   Během adventu můžete využít mimořádnou adventní slevu. Na objednávky zaslané do 23. prosince poskytujeme 10% slevu - viz ceník.

29.11.2012   Zahájili jsme distribuci Hluk+ verze 10.

27.11.2012   Do verze 10 jsme stačili ještě na poslední chvíli jako bonus zapracovat II. vydání TP 225 (prognóza intenzit automobilové dopravy), které vyšlo až tento měsíc (listopad 2012).

30.10.2012   Dokončujeme testování Hluk+ verze 10, distribuci zahájíme koncem listopadu. Na objednávky zaslané do konce listopadu poskytujeme až 15% slevu - viz ceník.

9.5.2012   Připravujeme Hluk+ verze 10. Bude obsahovat především implementaci metodického materiálu "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD ČR (více informací naleznete na stránkách ŘSD v sekci Technické předpisy - Ochrana životního prostředí).

Přehled připravovaných novinek verze 10:

Dokončení beta verze předpokládáme na začátku 3. čtvrtletí 2012.

Pokud uvažujete o aktualizaci či pořízení programu Hluk+, nemusíte čekat až na dokončení verze 10. Vyplatí se Vám ihned investovat do verze 9, protože verzi 10 Vám - po jejím dokončení - nabídneme za rozdílovou cenu.

27.4.2012 K dispozici je verze 9.19 profi.

 • Zpřesnili jsme výpočet bodu před fasádou domu ve složitějším vrstevnicovém terénu při vypnutém odrazu od fasády.
 • Do cfg se ukládá naposledy nastavená podrobnost výpočtu izofon, takže při příštím startu programu se nenastaví "superjemná", ale vezme se z cfg.
Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade zdarma nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

28.2.2012 K dispozici je verze 9.18 profi. Byly provedeny drobné úpravy především pro bezproblémové použití programu pod operačním systémem Windows 7 (např. při importu SHP v některých případech zdánlivě zatuhla stupnice).

3.2.2012 K dispozici je verze 9.17 profi. Vyšli jsme vstříc uživatelům se složitými zadáními a zvětšili max. počet bodů izofonového pokrytí na 20 000 pro případ, kdy nastavený výřez nepřesáhne plochu 1 km2. Větší výřezy lze dále počítat, ale jen s původním omezením 8000 bodů. Pro podrobnější výpočet většího území připravujeme speciální rozšiřující modul (nedočkavým zájemcům jsme schopni ho po domluvě dodat už nyní).

Pokud při výpočtu izofon nepřesáhne nastavený výřez plochu 1 km2, objeví se další dvě podrobnější volby "SuperJemný" a "VelmiJemný". Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade zdarma nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

3.2.2012 Na základě dotazů - nejen - uživatelů programu HLUK+ k aplikačním možnostem programu HLUK+ pro výpočet "staré hlukové zátěže" připomínáme, že program HLUK+ od verze 9 disponuje možnostmi výpočtu hluku ve venkovním prostředí podle Metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 1996. Detailnější informace lze nalézt v sekci "Je dobré vědět".

15.12.2011 Na objednávky verze 9 zaslané do konce tohoto roku poskytujeme až 15% slevu (viz ceník). Touto mimořádnou akcí chceme umožnit našim uživatelům co nejširší přístup ke všem programovým kvalitám, jimiž HLUK+ nyní disponuje.

3.6.2011   !Důležité! K dispozici je verze 9.15. Obsahuje především tyto novinky:

 • Program reaguje na dokument "Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb", který vydalo dne 1.11.2010 Ministerstvo zdravotnictví - Hlavní hygienik České republiky. Dokument požaduje v případě hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb použít jako hodnotící veličinu hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby. 
  Program nyní umožňuje pro konkrétní bod vypnout (dočasně/trvale) odraz od fasády objektu (domu/budovy), před níž byl bod zadán. Pomocí stisku jediné klávesy (v Tabulce bodů výpočtu) tak odfiltrujete vliv odrazu posuzované fasády a v tabulce vedle sebe vidíte obě spočtené hodnoty (bez vlivu fasády a s jejím vlivem).
 • Maximální počet náspů/zářezů zvětšen na 50 (ze 20)
 • Maximální počet hranic zvětšen na 50 (ze 20)
 • Aktualizovali jsme nápovědu k programu
Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade zdarma nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

21.3.2011 K dispozici je verze 9.12 - obsahuje několik drobných vylepšení:

 • Bitmapový podklad - nově jsou podporovány i jpg soubory, které přesně neodpovídají normě jpg
  (programy typu Corel nebo PaintShop si do jpg ukládají interní data)
 • Znovu zpřístupněna volba "Zobrazení 3D" - "Kreslit okolní krajinu"
 • Došlo k dalšímu zpřesnění rastrového algoritmu výpočtu (vrstevnice/budovy)
 • Aktualizovali jsme nápovědu k programu
Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade zdarma nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

22.12.2010 Aktualizovali jsme uživatelskou příručku - popisuje program Hluk+ v poslední verzi 9.10. Uživatelé verze 9 si ji mohou ve formátu pdf stáhnout odsud.

21.12.2010 Uživatelům verze 9 profi jsme k Vánocům připravili dárek v podobě verze 9.10. Obsahuje nové funkce programu Hluk+:

 • liniové a plošné průmyslové zdroje (automatické nahrazení bodovými zdroji)
 • úpravu vrstevnicového terénu v okolí komunikace (tzv. bagrování terénu)
Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade zdarma nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

8.12.2010 Na objednávky verze 9 zaslané do konce tohoto roku poskytujeme 15% slevu (viz ceník). Touto mimořádnou - adventní - akcí chceme umožnit našim uživatelům co nejširší přístup ke všem programovým kvalitám, jimiž HLUK+ nyní disponuje.

1.12.2010 K dispozici je verze 9.06. Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade zdarma nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Novinkou je volitelná možnost výpočtu ve večerním období (DEN12/VEČER/NOC).

14.10.2010 K dispozici je verze 9.03. Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

15.9.2010 K dispozici je verze 9.01. Uživatelé verze 9 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

8.9.2010 Zahájena distribuce Verze 9.

14.8.2010 Verzi 9 nabízíme za mimořádnou zaváděci cenu ve výši 75% katalogové ceny.
Platí na objednávky odeslané do konce října 2010.

2.8.2010 Verze 9 nabrala zpoždění, distribuce začne počátkem září 2010.

30.3.2010 Dokončujeme verzi 9. Bude k dispozici koncem června 2010. Z novinek jmenujme především

 • implementaci nových Technických podmínek MD ČR (obsahují postupy pro zjišťování dopravně inženýrských dat pro hlukové výpočty);
 • průlet nad situací;
 • výrazné urychlení výpočtu na víceprocesorových počítačích;
 • vícepruhové komunikace;
 • vypínání/zapínání jednotlivých zdrojů;
 • a mnoho dalších vylepšení.

22.12.2009 K dispozici je verze 8.28. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

5.11.2009 K dispozici je verze 8.27. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

17.6.2009 K dispozici je verze 8.26. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

6.5.2009 Aktualizovali jsme uživatelskou příručku - popisuje program Hluk+ v poslední verzi 8.25. Uživatelé verze 8 si ji mohou ve formátu pdf stáhnout odsud.

27.4.2009 Na základě častých dotazů zařazujeme informaci o Nejistotách výpočtu hluku.
Pro program HLUK+ ve verzi 8 se nejistoty výsledků výpočtů pohybují nejvýše do 2 dB od konvenčně správné hodnoty LAeq pro posuzované situace – viz výsledky měření v materiálech konference o EIA, Ostrava 21. – 22.4.2009 (pro 13 situací měřených akreditovanou laboratoří byla zjištěna průměrná hodnota nejistoty výsledku výpočtů oproti výsledkům měření 1,5 dB).
Celý text naleznete zde.

19.4.2009 K dispozici je verze 8.25. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

17.3.2009 K dispozici je verze 8.21. Uživatelé verze 8 profi, normal a normal+dxf si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

15.1.2009 V pátek 9.1.2009 poskytl Microsoft beta verzi nového operačního systému Windows 7. Vypadá sice jako Vista, ale spousta věcí je dotažených, vše funguje lépe a rychleji. Nejsme zdaleka sami, kdo má z celé věci dobrý pocit. Okamžitě jsme také otestovali Hluk+ v poslední verzi a neshledali žádné problémy. Běžné funkce pracují naprosto normálně. Jen pro některé jednorázové speciality (asociace přípony ZAD) si program vyžádá spuštění v administrátorském režimu a teprve pak je správně provede.

7.1.2009 K dispozici je verze 8.19. Uživatelé verze 8 profi, normal a normal+dxf si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

5.1.2009 Mimořádnou slevovou akci na verzi 8 profi jsme prodloužili do konce ledna (viz ceník). Chceme tím umožnit našim uživatelům co nejširší přístup ke všem programovým kvalitám, jimiž HLUK+ nyní disponuje.

16.12.2008 Rádi bychom Vás upozornili na zajímavé aplikační možnosti programu Hluk+, které nejsou až tak známé.

14.12.2008 K dispozici je verze 8.18 profi. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat
z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Podrobné informace o změnách naleznete zde.

5.12.2008 Na objednávky verze 8 profi zaslané do konce tohoto roku poskytujeme výrazné slevy (viz ceník). Touto mimořádnou - Mikulášskou - slevou chceme umožnit našim uživatelům co nejširší přístup ke všem programovým kvalitám, jimiž HLUK+ nyní disponuje.

19.11.2008 K dispozici je verze 8.16 profi. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat
z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

19.10.2008 K dispozici je verze 8.14 profi. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat
z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Obsahuje drobná vylepšení (např. - panel nástrojů byl obohacen o zapínání a vypínání podkladu).

17.6.2008 K dispozici je uživatelská příručka k verzi 8.10 ve formátu pdf. Uživatelé verze 8 si ji mohou stáhnout odsud.

5.6.2008 K dispozici je verze 8.10 profi. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Obsahuje především automatické doplnění informací pro bitmapový podklad (.jpg) ze souboru .jgw a podporu shp souborů typu ZABAGED.

28.5.2008 K dispozici je verze 8.08 profi.
Oproti předchozím verzím došlo k upřesnění a zrychlení výpočtů. Toho bylo docíleno nově vytvořenou optimalizací výpočtového rastru, a to bez potřeby inicializace rastru při změnách volby výřezu. Současně bylo pro průmyslové zdroje upřesněno zohledňování odrazu od objektů. Výpočet touto verzí je oproti předchozím verzím značně zrychlen.
Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

29.4.2008 K dispozici je verze 8.03 profi. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

15.4.2008 Všichni uživatelé programu Hluk+, kteří si předchozí verzi 7.5 objednali v období říjen 2007 - únor 2008, získají při objednávce zaslané do 15. května 2008 upgrade na verzi 8 s výraznou slevou (za rozdílovou cenu).

21.4.2008 K dispozici je verze 8.02 profi. Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

2.3.2008 K dispozici je beta verze 8 profi s číslem 7.92 . Uživatelé verze 8 profi si mohou tento upgrade nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

23.1.2008 K dispozici je verze 7.72 profi. Jde pravděpodobně o poslední upgrade verze 7.5 před zahájením prodeje verze 8. Uživatelé verze 7.5 profi si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Obsahuje drobná vylepšení - informace naleznete zde.

13.12.2007 Dokončujeme vývoj a testování verze 8. Zahájení oficiálního prodeje předpokládáme na přelomu února a března 2008. Verze 8 profi bude obsahovat především modelování terénu pomocí vrstevnic. Více informací o připravované verzi včetně ukázky výstupů naleznete v sekci verze 8.

11.9.2007 K dispozici je uživatelská příručka k verzi 7.5 ve formátu pdf. Uživatelé verze 7.5 si ji mohou stáhnout odsud.

28.5.2007 K dispozici je verze 7.68 profi. Uživatelé verze 7.5 profi si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

9.5.2007 K dispozici je verze 7.67 profi a normal. Uživatelé verze 7.5 profi či normal si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu". Obsahuje především vylepšení funkce „zobrazení fasád“ ve 3D pohledu. Podrobné informace o změnách ve verzi 7.67 naleznete zde.

8.5.2007 Dokončili jsme demoverzi, kterou Vám na požádání bezplatně zašleme. Vhodné také pro uživatele, kteří se rozhodují, jakou variantu programu Hluk+ si pořídit.

21.2.2007 K dispozici je verze 7.62 profi. Přehled novinek:

 • Modul PRUM - zdroj je možnost zadat jako plošný, z plochy zdroje a hladiny akustického tlaku A se odvodí výkon zdroje (LwA) a naopak;
 • Modul PRUM - zpřesněn výpočet směrových průmyslových zdrojů s neznámým spektrem po frekvencích - umožněno zadání centrální hodnoty LwA;
 • Aktualizovaný Help.

8.2.2007 K dispozici je verze 7.61 profi. Z novinek upozorňujeme především na

 • Imisní frekvenční spektrum,
 • Měření vzdáleností,
 • Zpřesnění výpočtu průmyslových zdrojů po frekvencích,
 • Možnost zobrazení pásem a izofon napočítaných v řezu i ve 3D pohledu,
 • Možnost barevného zobrazení fasád podle vypočtené hodnoty bodů expozice,
 • Aktualizovaný Help, a další.
Podrobné informace o změnách ve verzi 7.61 naleznete zde.

31.1.2007 Experimentální verze 7.60 profi obsahuje především tyto novinky:
- Funkce měření vzdálenosti mezi dvěma body
- Ve 3D je možno zobrazovat izofony a pásma i z příčného řezu.
- Ve 3D je možno zobrazovat fasády objektů barvou bodu expozice z pásma.

24.1.2007 Experimentální verze 7.58 profi obsahuje především tyto novinky:
- Imisní spektrum (modul PRUM)
- Popis zadání - možno zadat až 255 znaků včetně nových řádků.
- Lze použít m.j. i pro detailnější popis tisknuté situace (obrázku).

17.1.2007 K dispozici je verze 7.57 profi a normal+prum. Uživatelé verze 7.5 (profi a normal+prum) si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".
Více informací o verzi 7.57 naleznete zde.

15.1.2007 Prodlužujeme vánoční slevy. Do konce ledna si ještě můžete objednat verzi 7.5 za výrazné slevy (viz ceník).

20.12.2006 Na objednávky verze 7.5 zaslané do konce tohoto roku poskytujeme výrazné slevy (viz ceník) a vyřídíme je ještě letos (fakturu - daňový doklad obdržíte s letošním datem).

19.12.2006 K dispozici je verze 7.53 profi, která obsahuje již všechny funkce nového nadstavbového modul PRUM rozšiřujícího možnosti výpočtu a práce s průmyslovými zdroji. Uživatelé verze 7.5 profi si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".

26.11.2006 Dokončujeme testování verze 7.5. Uživatelům, kteří chtějí okamžitě využít nových vlastností verze 7.5, především rozšíření max. počtu objektů, jsme schopni nabídnout i tuto testovací verzi a dodat ji ihned. Více informací viz Hluk+ verze 7.5.

25.8.2006 K dispozici je verze 7.18 normal+dxf+phc. Uživatelé verze 7 (zatím jen verze normal+dxf+phc) si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".
Více informací o verzi 7.18 naleznete zde.

2.4.2006 Doplněny ukázky výstupů z modulu 3D.

1.4.2006 Rozšířili jsme ceník upgrade i pro uživatele starších verzí programu Hluk+.

1.3.2006 K dispozici je verze 7.16 normal a profi, která obsahuje výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích. Uživatelé verze 7 (normal a profi) si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".
Více informací o verzi 7.16 naleznete zde.

28.1.2006 Zahájili jsme testování výpočtu průmyslových zdrojů po frekvencích.

23.1.2006 K dispozici je verze 7.12 profi. Uživatelé verze 7 profi si mohou tento upgrade bezplatně nainstalovat z programu pomocí funkce "Help" - "update z internetu".
Více informací o verzi 7.12 naleznete zde.

10.1.2006 Zahájili jsme distribuci programu Hluk+ verze 7.
Více informací naleznete zde.

9.1.2006 Podporujeme životní prostředí a zdraví.
Uživatelům programu HLUKM (monitoring hluku) nabízíme úpravu programu tak, aby ho mohli používat i pod operačními systémy Windows XP (resp. Windows 2000).
Více informací naleznete zde.


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.