silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Hluk+ verze 9

Do verze 9 (varianty normal a profi) byly implementovány TP219 (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 1. ledna 2010), které obsahují postupy pro zjišťování dopravně inženýrských dat pro hlukové výpočty. Změny v programu Hluk+ se týkají především těchto oblastí:
 • sjednocení druhů krytů vozovky a zpřesnění koeficientu F3;
 • rozdělení intenzit dopravy;
 • nové vícepruhové komunikace (4-pruh a 6-pruh);
 • automatické rozdělení intenzit dopravy a rychlostí jednotlivých druhů vozidel do samostatných pruhů;
 • možnost zadání detailních výpočtových rychlostí pro období den a noc zvlášť pro
  • OA (osobní automobily),
  • NA (nákladní automobily) a
  • NS (nákladní soupravy).

Přibyla možnost výpočtu ve večerním období (DEN=12h/VEČER=4h/NOC=8h).

Rozšířili a zjednodušili jsme možnosti práce s průmyslovými zdroji:

 • zadávání liniových a plošných průmyslových zdrojů a jejich automatické nahrazení zdroji bodovými na základě zadaných parametrů (jen ve variantě PROFI)
 • vypínání/zapínání jednotlivých průmyslových zdrojů;
 • redukce výkonu jednotlivých průmyslových zdrojů (jen ve variantě PROFI).

Varianta profi umožňuje úpravu vrstevnicového terénu v okolí komunikace (tzv. bagrování terénu). Funkci lze využít především v případech, kdy uživatel zná přesný výškopis komunikace, ale dodané vrstevnice nepopisují terén věrně.

Varianta profi obsahuje nový mocný prezentační nástroj - průlet nad 3D situací.

Na víceprocesorových počítačích došlo k výraznému urychlení výpočtu.

Přehled základních vlastností programu HLUK+ včetně rozčlenění jednotlivých variant naleznete
v popisu verze 7 (tu již v současné době nenabízíme). Variantu basic ale od verze 9 již nepodporujeme a nedodáváme.

Aktuální možnosti a omezení variant profi a normal naleznete v popisu verze 7.5 (tu také již neprodáváme). Na stejném místě jsou popsány vlastnosti nadstavbového modulu PRUM, který rozšiřuje možnosti výpočtu a práce s průmyslovými zdroji.

Doporučujeme Vaší pozornosti následující příklady:


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.