silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

1. "Stará hluková zátěž"

Dotaz: V programu Hluk+ je možné zadat výpočtový rok pouze mezi 2005 – 2050, ale hygienická služba žádá i porovnání s výpočtem pro rok 2000 (tj. k roku, ke kterému je vztažena "Stará hluková zátěž").

2. Řešení v programu HLUK+ verze 9

Protože v Novele 2004 jsou k dispozici pouze výpočtové roky 2005-2011 (pak se počítá podle roku 2011), program nedovolí standardně nastavit rok výpočtu menší než 2005.

Doporučujeme proto zapnout volbu "Použít korekci obměny vozidel" v globálním nastavení (Ctrl+G) - je to ta nejspodnější volba:

Po zapnutí této volby lze u každé komunikace zvlášť doladit "Rok výpočtu podle novely 1996" pomocí položky "Zpoždění obměny vozidel" (v rozsahu +/- 10 let):

Upozorňujeme, že "Rok výpočtu novely 1996" závisí ještě na třídě komunikace. Platí toto:

"Rok výpočtu novely 1996" =
           "Výpočtový rok novely 2004" - ZpožděníObměnyVozidel - KorekceNaTříduKomunikace,

KorekceNaTříduKomunikace nabývá hodnot 3 až 6 v závislosti na třídě komunikace:

  • 3 pro D+RK,
  • 4 pro I. tř.,
  • 5 pro II. tř.,
  • 6 pro III. třídu a ostatní.

Novela 2004 vzala do úvahy to, že obměna vozidlového parku se oproti očekávání "Novely 1996" zpozdila o cca 4 roky (v závislosti na třídě komunikace).


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.