silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

1. Statut Technických podmínek 219

Technické podmínky 219 (TP) Ministerstva dopravy ČR platí s účinností od 1.1.2010 pro určení dopravně inženýrských údajů vstupujících do výpočtů vlivů automobilové dopravy na pozemních komunikacích na životní prostředí. Obsahem technických podmínek je způsob určení dopravně inženýrských dat, které vstupují do výpočtu hluku. Zabývají se zejména určením intenzity dopravy, charakteristik dopravního proudu (složení dopravního proudu, rozdělení rychlostí dopravního proudu, rozdělení intenzit na denní, večerní a noční dobu, resp. rozdělení intenzit na denní / noční dobu), technickou charakteristikou vozidel. Postupy uvedené v TP jsou certifikovanou metodikou Ministerstva dopravy ČR.

2. Implementace TP 219 do programu HLUK+

Technické podmínky 219 jsou implementované do verze 9 programu HLUK+ a týkají se především těchto oblastí:
 • sjednocení druhů krytů vozovky a zpřesnění koeficientu F3;
 • rozdělení intenzit dopravy;
 • nové vícepruhové komunikace (4-pruh a 6-pruh);
 • automatické rozdělení intenzit dopravy a rychlostí jednotlivých druhů vozidel do samostatných pruhů;
 • možnost zadání detailních výpočtových rychlostí pro období den a noc zvlášť pro
  • OA (osobní automobily),
  • NA (nákladní automobily) a
  • NS (nákladní soupravy).

3. Výhody / potřeba používání verze 9 programu HLUK+

Nahlíženo z pozic dosažení nejvyšší konvenčně správné přesnosti výsledků výpočtů verze 9 umožňuje
 • korektnost aplikace postupů podle TP 219; to následně vede k maximalizaci preciznosti výpočtového postupu, neboť to znamená, že vstupní dopravně-inženýrská data pro výpočet budou připravena (při různých zpracovatelích řešících tutéž úlohu) vždy jednoznačným způsobem;
 • automatizovanou kontrolu správnosti (v tomto případě vlastně průkaz správnosti) vstupních dopravně-inženýrských dat, na nichž výsledek výpočtů podstatně závisí; právě tato kontrola vstupních dopravně-inženýrských dat je při ověřování výsledku akustických studií podstatná;
 • práci i s detailními výpočtovými rychlostmi, zadávanými uživatelem vzhledem ke specifickému charakteru řešené úlohy (použijí se úloze příslušející a nikoli jenom zobecněné dopravně-inženýrské charakteristiky).

 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.