Novinky

1.1.2024
Nabízíme k volnému stažení program JAFAS 2024.

18.12.2023
Dokončujeme verzi 3 jako reakci na novelu vyhlášky 361/2007 Sb. Tato novela se týká výpočtu denního a sdruženého osvětlení na pracovištích s platností od 1. ledna 2024.

31.5.2021
Nejen pro čtenáře časopisu SVĚTLO a portálu TZB nabízíme volnému stažení program GAMAMIN.

16.9.2019
K dispozici je verzi 2.5 profi, která je v souladu s novou evropskou normou ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov (platí od srpna 2019). Ceník upgrade naleznete zde.

19.8.2019
Dokončujeme verzi 2.5 profi tak, aby byla v souladu s novou evropskou normou ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov (platí od srpna 2019). Verze 2.5 bude k dispozici začátkem září. Objednat si ji můžete už nyní.
Projekty zahájené před srpnem 2019 lze posuzovat ještě podle starých požadavků.

16.4.2019 Pro uživatele verze 2 profi je k dispozici zdarma verze 1.99 profi. Obsahuje nové funkce pro denní osvětlení (mód obloha) i pro oslunění (mód slunce):

Uživatelé verze 1 profi si mohou tento upgrade pořídit za 9960 Kč (+21% DPH). Následující upgrade na verzi 2 pak budou mít zdarma.

27.2.2018 Pro uživatele verze 2 profi je k dispozici zdarma verze 1.97 profi. Obsahuje především vylepšení pro denní osvětlení (mód obloha):

Uživatelé verze 1 profi si mohou tento upgrade pořídit za 9960 Kč (+21% DPH). Následující upgrade na verzi 2 pak budou mít zdarma.

13.12.2017 Zahájili jsme vývoj verze 2. Bude obsahovat především možnost výpočtu jasu vnějších překážek, zadání stropních oken, světlovodů a další zlepšení. Předpokládaná cena upgrade ze současné verze 1 profi je 9960 Kč (+21% DPH).

24.11.2014 K dispozici je verze 1.32 profi

25.8.2014 K dispozici je verze 1.31 profi

18.8.2014 K dispozici je verze 1.29 profi

17.3.2014 K dispozici je verze 1.28 profi

7.1.2014 K dispozici je verze 1.27 profi

18.11.2013 K dispozici je verze 1.26 profi

23.9.2013 K dispozici je verze 1.25 profi

6.9.2013 K dispozici je verze 1.24 profi

Diagram zastínění

Nová ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov obsahuje i požadavky na proslunění budov. V dosud platné ČSN 734301 Obytné budovy se proslunění posuzuje v rozhodném dni 1. března. Nová norma ale umožňuje posuzování i v rozhodném dni 21. března se stejným požadavkem na proslunění 90 minut. Ukazuje se, že posuzování pro den 21. března je většinou výhodnější v porovnání s dosavadní praxí podle ČSN 734301.

Vhodnou pomůckou pro předběžné posouzení urbanistické situace z hlediska proslunění je diagram zastínění. Tato grafická pomůcka je pro den 1. března uvedena i s návodem k použití v ČSN 730581 Proslunění – metody stanovení hodnot. Způsob použití diagramu zastínění pro 21. březen je totožný se způsobem použití diagramu pro 1. březen. Diagram zastínění pro den 21. března je možno si stáhnout zde.

Doplňující informace: dne 21. března je slunce
5° nad obzorem v 6h 31m a v 17h 29m
13° nad obzorem v 7h 22m a v 16h 38m

Rychlý přehled

Rychlý přehled možností programu pomocí printscreenů a tiskových výstupů naleznete zde

Prezentace programu Světlo+

Prezentaci programu Světlo+ na semináři "Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov" (Praha, Novotného lávka, 12.1.2012) naleznete zde.

Zajímavosti

Článek doc. Ing. Jana Kaňky, Ph.D., "Příklad výpočtu činitele denní osvětlenosti pod světlovodem" (únor 2012).

Volně stáhnout si můžete také program PPP.OC.1.2 aneb "Prázdná Plechovka Pod Oblohou Cie", jehož autorem je také doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. (říjen 2011).